This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Offline3: thời gian, địa điểm

Offline 3 được tổ chức tại thành phố Sài Gòn. Dự kiến

  1. Thời gian: chủ nhật, ngày 22/8/2010
  2. Địa điểm: xem thông tin yêu cầu ở bài http://viettug.org/blogs/528

Nếu có góp ý gì, vui lòng góp ý ở #594.