This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Offline3: Call for papers

Cập nhật ngày 3/5/2010: Tạm dừng đăng ký viết bài cho Offline3. Danh sách các bài đã đăng ký có ở Offline3 Topics.

Chào các bạn!

Offline3 lần thứ 3 về TeX được dự tính tổ chức tại Sài Gòn vào chủ nhật ngày 22/8/2010.

Bắt đầu từ 2008, offline là hoạt động thường kỳ của ViệtTUG.org nhằm tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm và niềm yêu thích dùng TeX giữa các bạn trong cả nước. Nội dung của lần 1 và 2 bạn có thể tham khảo tại Offline1Offline2.

Trong Offline3, chủ đề chính là các vấn đề liên quan tới tạo và xử lý hình ảnh, như liệt kê ở Offline3 Topics.

Ban tổ chức kính mời tất cả các bạn viết bài cho lần họp mặt này. Một số bạn ở xa không có điều kiện tham dự trực tiếp tại Sài Gòn vẫn có thể viết bài; tất cả các bài viết sẽ được biên tập lại thành kỷ yếu lưu trữ và chia sẻ trong nội bộ các tác giả tham gia kỷ yếu.

Nếu bạn có kinh nghiệm, hoặc có hứng thú bắt đầu với với chủ đề nào đó, xin đừng ngần ngại tham gia Offline3. Chắc chắn rằng bạn sẽ học được nhiều điều hay từ các tác giả khác, và ngược lại.

Chân thành cảm ơn các bạn!

--

Thông tin cần biết

  • Email liên hệ các vấn đề khi đăng ký, viết/gửi bài: info{at}viettug{dot}org
  • Đăng ký viết bài: gửi thư đến email ở trên, hoặc bình luận ở #610
  • Hạn nộp bài viết: từ ngày ra thông báo này đến hết tháng 7 năm 2010
  • Các chủ đề Offline3 Topics, định dạng bài viết Offline3 Article Format