This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Viết bài cho Offline 3

Tài liệu này hướng dẫn cách viết bài cho Offline3. Các bài viết sẽ được tập hợp thành kỷ yếu chung, do đó, cần tuân theo những quy định chung để việc biên tập được dễ dàng và có chất lượng. Có thể có một số ngoại lệ, khi bạn gặp các khó khăn về trình soạn thảo, hệ thống,... nhưng chúng tôi luôn hoan nghênh bạn tuân theo các quy định bên dưới.

Nếu cần bất kỳ giúp đỡ nào, hãy đặt vấn đề mới tại đây.

Định dạng tài liệu

 1. Bảng mã: UTF-8, có thể có được bằng cách dùng gói vntex.
 2. Khổ giấy: A4
 3. Canh lề: tối thiểu 22mm cho mỗi chiều (top, bottom, left, right)
 4. Cỡ chữ: 11pt
 5. Font chữ: không sử dụng bất kỳ font chữ đặc biệt nào trong tài liệu, ngoài việc dùng các lệnh về định dạng như \textbf, \texttt (xem thêm ở VnTeX Font Selection). Đối với các đoạn mã ví dụ (riêng dòng hoặc chung dòng), hãy xem phần hướng dẫn bên dưới.

Cách gõ mã

 1. Các đoạn mã ví dụ cần được đặt bên trong môi trường verbatim, cho dù có rất nhiều cách khác nhau thay thế. Bởi vì bộ phận biên tập sẽ lựa chọn giải pháp thích hợp.
 2. Đối với các ví dụ có nhiều hơn 10 dòng mã, cần lưu ở một tập tin riêng và ghi chú trong tài liệu về tập tin đó (sau này, bộ phận biên tập sẽ thay thế tập tin bởi các địa chỉ trang web thích hợp). Điều này đảm bảo rằng tài liệu của bạn không quá lộn xộn hoặc bị tràn trang rất khó coi.
 3. Đối với các ví dụ ngắn được thể hiện cùng dòng với văn bản, bạn có thể sử dụng lệnh \verb, ví dụ \verb!\example!.

Hình ảnh

 1. Định dạng hình ảnh có thể là bất kỳ (.jpg, .eps. png). Bạn hãy sử dụng hình ảnh có chất lượng tốt nhất.
 2. Chỉ sử dụng gói graphicx khi chèn hình ảnh
 3. Bạn không cần quan tâm tới việc chèn hình ảnh vào tài liệu, mà chỉ cần cung cấp
  1. Chú thích đầy đủ cho hình ảnh (thông qua lệnh \caption).
  2. Nhãn của hình ảnh (hay \label, dùng để tham chiếu qua lệnh \ref).
  3. Hình ảnh gốc có chất lượng tốt nhất có thể
 4. Bạn có thể chỉ cần ghi chú về hình ảnh trong tài liệu; bộ phận biên tập sẽ sử dụng các thông tin để lựa chọn vị trí đặt hình ảnh tốt nhất

Khuyến cáo chung

 1. Bạn nên sử dụng các lệnh cơ bản, định dạng mặc định của LaTeX, vì điều đó đảm bảo tài liệu của bạn tương thích tốt, có thể được biên dịch dễ dàng trên các máy tính khác.
 2. Việc sử dụng các gói là thoải mái, không có hạn chế (tuy nhiên, hãy xem phần về hình ảnh), nhưng bạn nên cân nhắc khi định nghĩa các lệnh mới
 3. Khi định nghĩa lệnh mới, nên cân nhắc; cách tốt nhất là chọn tiền tố cho lệnh để tránh xung đột. Ví dụ, thay vì định nghĩa lệnh mới \phanso, bạn hãy định nghĩa lệnh \NVAphanso, với NVA là viết tắt tên của bạn (Nguyễn Văn A). Điều này đảm bảo rằng Nguyễn Văn A và Nguyễn Toán B có thể cùng định nghĩa lệnh “phân số” mà không ảnh hưởng nhau.

Những khuyến này không chỉ có ích khi viết bài cho Offline3, mà nó còn có ích khi bạn muốn trao đổi tài liệu với các cộng sự bất kỳ.