This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Giới Thiệu

Wiki là trang hỗ trợ tra cứu kiến thức phổ thông và bài tập.

  • Phần lý thuyết viết hình thức từ điển, có đầy đủ các mục, kiến thức mang tính sư phạm (vừa sức học sinh phổ thông, không ưu tiên tính chính xác khoa học, dù vẫn đảm bảo phần nào). Từ đây học sinh có thể tra cứu lý thuyết đã quên hoặc soạn bài mới theo yêu cầu giáo viên.
  • Phần bài tập hướng dẫn hỗ trợ học sinh tự rèn khả năng tư duy. Phân dạng một số bài tập cơ bản.
  • Phần bài tập tự giải và nâng cao cung cấp thêm bài tập cho học sinh tự luyện tập.

Học sinh có thể hỏi bài ở phần vấn đề

Trao đổi tâm tư tình cảm, nhắn nhủ với nhau ở phần diễn đàn

Hướng dẫn sử dụng:

Tra cứu lý thuyết:

Tham khảo bài tập và hướng dẫn giải:

Bài tập tự giải:

Mục lục wiki