This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Gõ tiếng Việt

Bạn có thể sử dụng một trong các cách sau.

Sử dụng bộ gõ javascript

Từ tháng 3 / 2010, bộ gõ tiếng Việt mudim được cài đặt và thể hiện ở cuối trang: Bộ gõ này được tắt (mặc định), và để sử dụng bạn lựa chọn kiểu gõ và chọn Bật ở cuối trang này.

Cài bộ gõ vào hệ thống

Có thể tham khảo phần mềm tự do UniKey ở http://unikey.org/ (phần mềm này thậm chí có thể chạy ngay sau khi tải về mà không cần cài đặt vào hệ thống.)

Dùng addons cho Firefox

Nếu dùng trình duyệt Firefox (hoặc các nhân bản của nó), bạn có thể dùng bộ gõ AVIM ở địa chỉ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2947. Sử dụng Add-on này, bạn có thể gõ tiếng Việt trên bất kỳ trang web nào.