This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Overview

Nhóm người dùng Arch Linux Việt Nam. Nhóm có diễn đàn và hệ thống hỗ trợ tại trang Dragula, mà bạn có thể tham gia bằng liên kết này.

Ngoài ra nhóm còn có nhóm thư:

Members

Moderator: tanphu
Blogger: ruby, icy, icy [G], konqueror112, hoangtran
User: jack, taitueltv, konqueror112, phuoclh, hoangtran
Your membership: Join

Latest blogs

Nâng cấp một bản Arch khá cũ
Vấn đề với pacman !!
Added by icy about 1 year ago

Mẹo: pacapt cho các distro ngoài
pacman for Debian :)
Added by icy over 1 year ago

Mẹo: yaourt . lưu lại gói đóng bởi yaourt
yaourt -sS you
Added by icy over 1 year ago

Mẹo: Bạn cài Arch Linux vào lúc nào?
Tìm thời gian bắt đầu của hệ thống Arch đang dùng
Added by icy over 1 year ago

View all blogs