This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

viettug.org bình thường trở lại

Added by about 4 years ago

Việc truy cập vào địa chỉ http://viettug.org/ đã bình thường trở lại.

Trang wiki cũ http://wiki.viettug.org/ cũng trỏ đến trang quản lý dự án chính. Trang tải về http://download.viettug.org/ vẫn giữ nguyên như cũ.

Vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước. Chuyển đổi dữ liệu từ trang cũ sang (#82) chưa hoàn tất và việc đóng cửa hoàn toàn trang web http://viettug.tuxfamily.org/ cần thời gian nhiều hơn dự tính ban đầu.

Chúc cuối tuần vui vẻ!


Comments