This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

feedback

phản hồi hay hơn một lời cảm ơn
Added by about 4 years ago

Có một số vấn đề ở diễn đàn hiện tại và diễn đàn cũ, khi thành viên đưa ra giải pháp cuối cùng thì lại thiếu hồi âm từ người đã đặt ra yêu cầu giúp đỡ. Xảy ra rất nhiều trường hợp như sau: bạn đặt ra câu hỏi, tôi trả lời, sau đó bạn im luôn; kết quả là bạn làm gì với hướng dẫn đó, thành công hoặc thất bại,... tôi không biết. Thay vào đó là sự chờ đợi mỏi mòn.

Một lời cảm ơn có thể không cần thiết. Nhưng hồi âm về giải pháp của người khác đưa ra cho bạn là một việc rất quan trọng. Nhờ đó, kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ, sàng lọc.

Nếu bạn không làm được như thế, đừng nghĩ đến việc nhờ người khác giúp đỡ vào lần sau.

Have fun.

Cập nhật 2009/05/15: Nhiều người khi đọc bài này lại hiểu nhầm ý của tôi. Điều cần thiết là khi giải quyết được vấn đề bạn cần phản hồi lại để người khác biết. Bạn không cần cảm ơn hoặc nói kiểu "tôi đã làm được theo cách của mình" (mà không nói đã làm thế nào). Xem thêm smart_questions.


Comments

Added by about 4 years ago

Đây là một ý kiến hay bởi theo em nghĩ khi nhờ ai đó giúp mình thì nên có một lời cám ơn!

Added by about 4 years ago

Mình không đặt nặng vấn đề này ở diễn đàn cũ. Nhưng ở diễn đàn mới này, việc hồi âm là quan trọng. Lời cảm ơn là tốt. Nhưng tốt hơn thì bạn nên nói, ví dụ, tôi đã làm theo cách đó thành công. Nhờ phản hồi theo cách đó, vấn đề sẽ được giải quyết tốt hơn và tâm lý của người hướng dẫn cũng khá hơn.

Thanks k30101201.