This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

gonna move to freeze

không chỉ bó hẹp ở Linux
Added by about 4 years ago

Dự ány linux này được lập ra với mục đích ban đầu là trao đổi, bình luận về Linux, mã nguồn mở. Tuy nhiên, việc bó hẹp ở những vấn đề liên quan đến Linux không phản ánh được đầy đủ các khía cạnh của phần mềm tự do.

Phần mềm tự do! Không chỉ là mã nguồn mở!

ID sẽ được đổi từ linux thành fs (free software). Thông tin mô tả dự án cũng sẽ được điều chỉnh.


Comments

Added by about 4 years ago

Mô tả cũ:

Tham gia dự án này nếu bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm dùng sản phẩm tự do (mã nguồn mở). Các chủ đề trọng tâm: 1) Triết lý của OSS và Linux; 2) ArchLinux 3) Lập trình Shell/Ruby/PHP; 4) Ứng dụng Desktop 5) OSS cho giáo dục