This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Diễn đàn, wiki hay cái gì khác

Tại sao Kỳ Anh đã không chọn diễn đàn cho cộng đồng
Added by about 4 years ago

Tóm tắt: Tại sao Kỳ Anh đã không chọn diễn đàn cho cộng đồng

Sau ba năm hoạt động theo mô hình diễn đàn (từ tháng 8/2005), trang web ViệtTUG chuyển qua cách thức mới như mô tả khá chi tiết ở newwaverocky. Do có nhiều hạn chế của mô hình diễn đàn, kiến thức của cộng đồng bị phân tán và không chuẩn mực.

Ví dụ, hiện nay có vài hướng dẫn sử dụng với gói tablor . Tuy nhiên, cái nào là hướng dẫn chuẩn nhất, mà người dùng theo đó có thể có ngay kết quả?

Một số câu hỏi cần trả lời đối với cách hoạt động tiếp theo của ViệtTUG:

  1. đối tượng phục vụ;
  2. mục đích phục vụ (trả lời câu hỏi, xây dựng tài liệu dùng lâu dài,...)
  3. khả năng sắp xếp và phân loại tài liệu đã có tại tại http://download.viettug.org/
  4. ...

Việc xây dựng tài liệu wiki cần được chú ý để tạo ra khả năng tích trữ kiến thức cộng đồng.

Bạn cần xem chi tiết trong rockynewwave để biết tại sao diễn đàn ViệtTUG đã không chọn mô hình cũ. Tất nhiên, trong thời gian tới, diễn đàn có thể là lựa chọn. Điều đó tùy thuộc vào các cá nhân tiên phong hoặc quyết định chung của mọi người.

Trên đây là vài lưu ý cho sự phát triển kế tiếp của ViệtTUG sau khi Kỳ Anh give up

Good luck!


Comments