This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

whoisvn: phiên bản 2

... có thể tìm hàng loạt tên miền cùng lúc
Added by over 4 years ago

Các thay đổi:

  1. tìm hàng loạt tên miền, ví dụ abc.*
  2. hỗ trợ lựa chọn dịch vụ của Mắt Bão và Fibo
  3. có thể gõ trực tiếp tên miền, không cần tách ra như bản trước
  4. tìm tên miền Việt Nam và Quốc tế

Tải về và hướng dẫn có tại wiki


Comments

Added by over 4 years ago

Đã có phiên bản 2.1