This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

whoisvn: thông tin đăng ký tên miền từ dòng lệnh

... tra cứu tên miền Việt Nam từ dòng lệnh
Added by over 4 years ago

Phiên bản đầu tiên sử dụng dịch vụ (khá chậm) của http://fibo.com.vn/.

Dùng kịch bản này sẽ đỡ mất công hơn là vào giao diện web. Tất nhiên, dành cho những ai... sắp mua tên miền mới!

Tải về và hướng dẫn ở wiki


Comments