This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Giao diện tiếng Việt

... chỉ áp dụng đối với khách xem trang web
Added by over 4 years ago

Giao diện tiếng Việt

Thành viên sau khi đăng nhập

Trang web này hỗ trợ hai ngôn ngữ là Anh và Việt. Thành viên, sau khi đăng nhập, bạn chỉ cần chỉnh giao diện tiếng Việt trong phần Cá nhân.

Với khách xem trang web

khách xem, hoặc là thành viên chưa đăng nhập, muốn xem tiếng Việt ở trang web này, bạn phải chắc rằng ngôn ngữ Việt phải được liệt kê đầu tiên khi xem http://aruljohn.com/lang.php. Để đạt được yêu cầu này, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây (tùy vào trình duyệt)

Trình duyệt Internet Explorer

 1. Vào Tools / Internet Options
 2. Vào General / Languages
 3. Vào Add button select your language(s)
 4. Chọn tiếng Việt (Vietnamese (vi)) và nhấn OK
 5. Chọn Move up để chuyển tiếng Việt thành ngôn ngữ ưu tiên nhất
 6. Nhấn F5 để nạp lại trang

Trình duyệt Firefox

 1. Vào Tools / Options
 2. Vào Advanced / General / Languages
 3. Chọn Vietnamese (vi) rồi thêm bằng Add
 4. Chuyển tiếng Việt thành ngôn ngữ ưu tiên nhất
 5. Nhấn F5 để nạp lại trang web

Trình duyệt Opera

 1. Vào Tools / Preferences
 2. Vào General / Details
 3. Chọn Vietnamese (vi) và thêm bởi Add
 4. Chọn OK và nhấn F5 để nạp lại trang web

Comments