This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

viettug.org is back

việc đổi DNS đã có hiệu lực...
Added by over 4 years ago

Việc đổi DNS cho tên miền VietTUG.org đã có hiệu lực.

Khi truy cập vào tên miền VietTUG.org sẽ vào trang các dự án của Rocky. Với các người dùng mới thì có lẽ là điều này sẽ gây choáng. Vì thế, trang thông tin của Rocky sẽ được điều chỉnh lại và định hướng cho người dùng tốt hơn.

Các trang wiki và tải về, blog của Hạnh sẽ được phục hồi sau. Sorry for any inconvenience.


Comments