This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

viettug.org downtime

đổi dns cho viettug.org
Added by over 4 years ago

Tạm thời việc truy cập vào ViệtTUG qua tên miền VietTUG.org bị hạn chế, do DNS đã được đổi và đang cập nhật. Thời gian cần thiết cho chuyển đổi này là 24 giờ.

Tên miền VietTUG.org sẽ sử dụng DNS mới của site5.com và việc truy cập vào domain này sẽ thu được kết quả ở trang Rocky. Các trang http://wiki.viettug.orghttp://download.viettug.org sẽ được khôi phục vào đầu tuần sau. Riêng blog của Hạnh http://nvh.viettug.org sẽ được khôi phục trễ hơn một chút.


Comments