This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Gói powerdot cho VnMiK4

Dành cho ai thích powerdot
Added by over 4 years ago

Gói powerdot dành VnMiK4 phiên bản 4.0.1 trở về sau.

  1. Tải về: http://vnmik.sourceforge.net/index.php?p=download&v=powerdot_1.4
  2. Cài đặt: Xem hướng dẫn cài đặt gói cho VnMiK. Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được hỏi có muốn kiểm tra việc cài đặt hay không. Kiểm tra cài đặt là một quá trình tương đối lâu, để biết được các kiểu dáng nào có thể dùng được. Sau khi kiểm tra, kết quả có ở thư mục /vnmik/tex.doc/test/*.pdf.

Đây là bản powerdot đang phát triển và yêu cầu thêm nhiều gói pst- so với phiên bản cũ (1.3). Việc cài đặt tương đối đơn giản, do MiKTeX 2.7 có hầu hết các gói mới cần thiết cho powerdot. Tài liệu về powerdot sẽ được cập nhật ở [[viettug:powerdot|wiki của ViệtTUG]]


Comments