This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

VnMiK 4.1.0 released

release soon, release asap :)
Added by over 4 years ago

Điểm mới:

 1. khả năng cài đặt không cần log off khỏi hệ thống (#185), chuẩn bị cho chạy từ CDROM (#184)
 2. phần kịch bản cài đặt được điều chỉnh để tránh lỗi #190 trong việc cài đặt các gói trong tương lai
 3. việc kiểm tra hệ thống TeX được đơn giản hóa, không cần thông qua Yap và SumatraPDF
 4. gói vntex.sty đã được chính thức công nhận bởi VnTeX
 5. sẵn sàng cho việc viết và đóng gói các thành phần khác

Tải về:

 1. Địa chỉ (79MB): http://vnmik.sourceforge.net/index.php?p=download&v=vnmik-4.1.0.zip
 2. Nếu đã cài VnMiK 4.0.1, bạn có thể dùng miếng vá để nâng cấp

Tài liệu:

 1. Sau khi xả nén, xem tài liệu là hình ReadMe.png
 2. Sau khi chạy update.bat vui lòng đọc tài liệu vnmik/vnmik.doc/test/*.pdf
 3. Chạy test.bat để kiểm tra hệ thống TeX và VnTeX
 4. Toàn bộ quá trình cài đặt lưu trong vnmik/vnmik.log/log.all

TODO:

 1. đóng gói các editor phổ biến
 2. cần gỡ bỏ các thành phần không cần thiết để giảm nhẹ phần lõi (hiện 79MB là quá nhiều)

Comments