This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Giao diện tiếng Anh ở trang nhất

Mặc định là tiếng Việt nhưng một số trình duyệt hiển thị không đúng
Added by over 4 years ago

Cập nhật (30/11/2008): Xem browser_lang

Cập nhật (17/11/2008):

Đây không phải là lỗi do Hệ thống, mà do trình duyệt không được thiết lập đúng về ngôn ngữ. Thử vào trang http://aruljohn.com/lang.php và kiểm tra danh sách các ngôn ngữ mà trình duyệt của bạn hỗ trợ. Để hiển thị tiếng Việt khi bạn là khách xem trang RockyMan, thì "Vietnamese (vi)" phải được liệt kê đầu tiên.

Cần theo các hướng dẫn tiếp theo ở trang http://aruljohn.com/lang.php để bổ sung và thiết lập ngôn ngữ cho trình duyệt

Bài cũ

Giao diện mặc định của Rocky là tiếng Việt. Tuy nhiên, trên một số trình duyệt lại hiển thị mặc định tiếng Anh. Chưa rõ là lỗi do trình duyệt hoặc hệ thống Redmine (đang chờ phản hồi ở Redmine#2201).

Tạm thời một số thông tin tiếng Việt được đi kèm với tiếng Anh cho rõ nghĩa.

Lưu ý là nếu bạn đăng nhập vào hệ thống và chỉnh sửa ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt thì bạn có thể xem toàn bộ hệ thống với tiếng Việt. Lỗi trên chỉ xảy ra khi bạn là khách xem của trang web, vì thế chủ yếu gây khó khăn cho người dùng mới đăng ký.


Comments