This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chuyển trang ViệtTUG.org : xong pha 1

Traffic đến trang cũ sẽ chuyển sang viettug.tuxfamily.org
Added by over 4 years ago

Do sự cố tràn quota #180, việc chuyển đổi tên miền #84 phải được tiến hành sớm hơn dự kiến.

Hầu hết traffic đến tên miền cũ VietTUG.org sẽ được chuyển sang tên miền mới VietTUG.tuxfamily.org một cách tự động, trong suốt đối với người dùng. Hai trang còn giữ là wiki và download (sử dụng subdomain).

Pha 1 của việc chuyển đổi coi như đã kết thúc!


Comments