This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

VnMiK 4.0.1 released

Phiên bản VnMiK 4.0.1 với nhiều thay đổi
Added by over 4 years ago

VnMiK 4.0.1 được công bố.

 1. Về VnMiK. Tại sao VnMiK?
 2. {{file(40/ReadMe.jpg:Hướng dẫn thật nhanh qua hình vẽ)}}
 3. Nét mới trong phiên bản 4.0.1
  1. Fix nhiều lỗi trong VnMiK 4.0.0
  2. Dùng MiKTeX 2.7-3224
  3. Dùng TeXMaker
  4. Bổ sung cho gói vntex: dùng \usepackage{vntex} thay vì \usepackage[utf8]{vietnam}
  5. Định hướng rõ ràng cho việc nâng cấp, cài đặt bằng gói
  6. Hỗ trợ dài lâu, với các editor sẽ được đóng gói toàn bộ
  7. Thật đơn giản cho người mới bắt đầu học TeX và cả người dùng có kinh nghiệm

Tải về (79MB) ở SourceForge: http://vnmik.sourceforge.net/index.php?p=download&v=vnmik-4.0.1.zip

Tài liệu hướng dẫn chuyên sâu sẽ được cập nhật ở vnmik_401


Comments

Added by over 4 years ago

Nếu tải về VnMiK 4.0.1 vui lòng tải thêm miếng vá thứ nhất

Added by tuonglientex over 3 years ago

cái vnMik này thật là kỳ công, :-bd