This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Mô tả ViệtTUG bằng hình

Mô tả dự án ViệtTUG tại trang Rocky bằng hình
Added by over 4 years ago

{{file(36/viettug-11.jpg:Mô tả hoạt động của ViệtTUG qua hình vẽ)}}

Nội dung hình vẽ mô tả mục đích, thành phần của ViệtTUG tại trang Rocky, hình dung sơ bộ về cách làm việc, cách đặt vấn đề của trang web mới.

Đây là hình vẽ kích thước rất lớn (1959 x 1578 pixels), dung lượng 196kB. Bạn cần tải về (click chuột phải, chọn Save (target) as) trước khi xem.

Chúc vui!

TB: tham khảo thêm hình mô tả một Dự án tại Rocky


Comments