This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Điều chỉnh cách nhận tin từ ViệtTUG

Tránh trường hợp nhận email quá nhiều
Added by over 4 years ago

Do hoạt động mặc định của hệ thống mới (không phải là diễn đàn), thành viên từ ViệtTUG sẽ nhận các thông báo thường xuyên qua email. Nếu email quá nhiều thì bạn có thể giải quyết bằng hai cách sau:

  1. Dùng bộ lọc của hòm thư của bạn để tự động phân loại thư
  2. Đăng nhập vào trang ViệtTUG và thay đổi cách nhận thư: http://viettug.org/my/account

Chúng tôi không có ý tạo thư rác, không có ý làm phiền bạn. Bạn vui lòng tự điều chỉnh lại các thông tin trong tài khoản cá nhân cho thích hợp với nhu cầu của bạn.

Cảm ơn về sự hợp tác!


Comments

Added by over 4 years ago

Đã thực hiện các điều chỉnh để giảm lượng tin thông báo qua email. Tính năng này cần sử dụng lại trong phiên bản 2 (hỗ trợ trả lời qua email)