This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tiếp tục phát triển VnMiK

Hỗ trợ lâu dài dự án VnMiK
Added by over 4 years ago

Đã có MiKTeX, đã có proTeXt, đã có thêm nhiều thứ khác? Vậy VnMiK để làm gì?

VnMiK nhằm mục đích hỗ trợ cho người mới dùng LaTeX, giúp họ tiếp cận nhanh nhất với LaTeX có thể. VnMiK tương tự proTeXt (uhm,... vnMiK ra đời trước proTeXt đấy): cài đặt và cấu hình sẵn editor, gsview, các tiện ích. VnMiK là một hệ thống đầy đủ cho người dùng TeX hơn là một TeX system hoặc một TeXeditor.

VnMiK sẽ được hỗ trợ lâu dài. Bản VnMiK sắp tới sẽ chia ra phần lite có thể chạy trên USB. Các phần khác có thể cài đặt từ gói.


Comments