This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Việt hóa 90% giao diện người dùng

Việt hóa 50% toàn bộ giao diện của Rocky
Added by over 4 years ago

Giao diện của Rocky chia ra phần cho người dùng và cho quản trị. Tổng số dòng mã được Việt hóa là 293 trên tổng số 643 dòng (dưới 50%). Tuy nhiên, gần 100% giao diện cho người dùng đã được chuyển ngữ.

Nếu đã có tài khoản tại Rocky, bạn cần tự lựa chọn giao diện tiếng Việt trong phần Cá nhân. Những tài khoản mới sẽ tự động có giao diện tiếng Việt.

Để tham gia, góp ý về quá trình chuyển ngữ, bạn có thể bình luận ở đây hoặc #120


Comments

Added by over 4 years ago

Vừa cập nhật và sửa lỗi. Xem chi tiết ở #120