This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Kết thúc lớp TeXBasic

Kết thúc lớp học cơ bản về TeX
Added by over 4 years ago

Kết thúc lớp học miễn phí, cơ bản về TeX tổ chức tại khoa Toán, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung của lớp có ở trang wiki của KyAnh và sẽ sớm hoàn chỉnh để chuyển qua trang Wiki của ViệtTUG.

Nội dung khóa học nhấn mạnh về cách làm việc của người dùng TeX so với cách làm việc của người dùng Word, so sánh WYSYWYG và WYMIWYG. Ngoài ra, sinh viên được hướng dẫn sử dụng cơ bản gói amsmath. Gói VnTeX cũng được giới thiệu.

Lớp sẽ nghỉ một hai tuần. Tiếp theo sẽ là TeXhack với các chuyên đề sâu sắc hơn về LaTeX.


Comments