This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Mass mail sent

Các email hướng dẫn được gửi tới từng thành viên
Added by over 4 years ago

Giao diện trang web mới toàn tiếng Anh làm mọi người ngại mất rồi :) Cho nên, hướng dẫn được viết thêm và email thông báo được gửi đến từng thành viên.

Have fun!


Comments

Added by over 4 years ago

Chúc Kyanh và viettug chuyển giao thành công và nhanh chóng chuyển tên miền như cũ. Trang này trông chuyên nghiệp hơn trang cũ nhiều, có lẽ sẽ thu hút được nhiều thành viên hơn chăng?

Added by over 4 years ago

Cảm ơn vinhtantran!

Đồng thời với việc đổi diễn đàn là đổi cách làm việc và tiếp cận vấn đề. Mình ngại mọi người chưa quen, nên tạm thời vẫn hỗ trợ Forum như cũ :)

Việc đổi qua tên miền cũ sẽ cần thêm thời gian. Vì mình làm công việc chuyển đổi trong thời gian rảnh ngoài công việc. Thời hạn đặt ra là cuối tháng 11/2008.

Chúc vui!