This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bản tin tháng 1/2010

GFC rất hay!
Added by icy [G] about 3 years ago

Đây là bản tin tháng 1/2010 từ trang ViệtTUG.org.

Trong thời gian qua, có 3 thay đổi quan trọng của trang web

  1. Việc đăng nhập sử dụng GFC (dùng tài khoản Yahoo Mail, Google Mail, Twitter,...) mà không cần đăng ký. Xem mô tả chi tiết ở GoogleFC. (Tất cả các thành viên đã có cũng có thể sử dụng tính năng này, nhưng phải tham gia lại các dự án để có thể viết bài.)
  2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng được cập nhật và cấu trúc lại rõ ràng, mô tả những vấn đề cơ bản khi sử dụng trang web (thay đổi hình đại diện, đăng nhập bằng GFC mà không cần đăng ký, cách viết bài,...). Xem chi tiết ở phần Giúp đỡ.
  3. Hệ thống lõi được nâng cấp lên Redmine bản 0.9.x với nhiều tính năng cải tiến, trong đó khả năng cho phép người dùng tạo dự án riêng, tạo các nhóm người dùng,...

Hy vọng là những cải tiến trên làm bạn thấy thoải mái hơn khi sử dụng trang web ViệtTUG.

Chúc các bạn một tháng 2 nhiều khởi sắc.

--
z

PS: Dưới đây là thống kê về các hoạt động và người dùng trong thời gian qua.


Comments