This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Đừng trả lời qua thư. Diễn đàn cũ

day of hard work
Added by over 3 years ago

Đừng trả lời qua thư

Khi bạn nhận được email yêu cầu giúp đỡ, được gửi từ địa chỉ rocky (@ viettug _._ org), vui lòng đừng trả lời qua email.

Bởi vì hệ thống hiện tại chưa cho phép hồi âm của bạn qua email chuyển thẳng lên trang web (đây là do hạn chế của server). Người sẽ nhận hồi âm của bạn là Kỳ Anh và trong hầu hết trường hợp ý kiến của bạn sẽ không được mọi người biết tới.

 1. Nếu bạn nhận được email và muốn tham gia thảo luận, giúp đỡ, vui lòng đăng nhập ở http://viettug.org/login.
 2. Nếu quên chìa khóa, sử dụng email của bạn để phục hồi lại ở địa chỉ http://www.viettug.org/account/lost_password;
 3. Nếu email không hợp lệ, hãy
  1. cung cấp cho người quản trị vài thông tin để phục hồi tài khoản của bạn (gửi đến xkyanh gmail . com),
  2. hoặc là bạn đăng ký tài khoản mới ở http://viettug.org/account/register

Luôn nhớ rằng bạn sẽ nhận được thư từ diễn đàn nếu có đăng ký theo dõi hoặc đăng ký tham gia dự án

Diễn đàn cũ

Kể từ ngày 1/9/2009, trang web cũ của ViệtTUG tại tuxfamily (http://viettug.tuxfamily.org/) đã bị xóa hoàn toàn vì lý do an ninh hệ thống. Thay vào đó, là toàn bộ kho lưu trữ các bài viết, tin tức, mã, ... của trang web cũ. Trong quá trình chuyển đổi dữ liệu #82, hầu hết các liên kết được đảm bảo. Danh sách mọi chủ đề đã thảo luận ở diễn đàn cũ có thể xem lại

 1. http://viettug.org/threads.html, hoặc
 2. http://viettug.tuxfamily.org/threads.html, hoặc
 3. Old_Forum_Thread_ListOld_Forum_Thread_List2

Danh sách các tin tức ở trang web cũ có tại

 1. http://viettug.org/news.html, hoặc
 2. http://viettug.tuxfamily.org/news.html, hoặc
 3. Old_Forum_News_List

Danh sách các box: Old_Forum_Cats_List hay http://viettug.org/cats.html

Liên quan tới trang web cũ, các góp ý, báo lỗi vui lòng gửi đến email của Kỳ Anh (xkyanh gmail . com).


Comments