This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tường thuật về Offline 2

một trải nghiệm khó quên...
Added by over 3 years ago

Tường thuật về buổi Offline lần thứ 2 của ViệtTUG có tại trang wiki: Offline2_Report. Qua tường thuật này, bạn có thể biết các diễn biến chính trong Offline 2, các chủ đề đã được trình bày và một số liên kết đến các tài liệu tham khảo có ích.

Một số hình ảnh có ở GX gallery: http://gx.viettug.org/zen/viettug/offline2009/


Comments