This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Vá lỗi ~ không gửi email khi có blog mới

Added by over 3 years ago

Hôm nay khi muốn gửi mass-mail cho các thành viên trong dự án TeXoff thì phát hiện ra là hệ thống thông báo không hoạt động. Thật lạ là việc gửi tin ở Sanbox vẫn bình thường.

Sau khi loay hoay cả buổi thì phát hiện ra nguyên nhân:

  1. Bản tải lên server là bản devel ở máy, và bản devel này đuợc vá để dùng với tag support (nhưng sau đó bị hủy)
  2. Không nhớ rõ, nhưng nếu trước đây nếu email hoạt động tốt thì có thể là dòng Mailer.deliver_new_added(@blog) if Setting.notified_events.include?('blog') trong action => new của blogs_controller.
  3. Sau cùng, phải thực hiện miếng vá và điều chỉnh trong controllers/mailer.rb để thêm action => blog_added và khi đó dòng ở trên trở thành Mailer.deliver_blog_added(@blog) if Setting.notified_events.include?('blog_added')
  4. Ngoài ra phải thực hiện các mẫu gửi mail trong views/mailer/blog_added.*
  5. Các tập tin cần thay đổi
app/controllers/settings_controller.rb
app/models/mailer.rb
vendor/plugins/redmine_blogs/app/controllers/blogs_controller.rb
vendor/plugins/redmine_blogs/mailer_patch.rb

Mất rất nhiều giờ đồng hồ :D (bắt đầu từ trưa cho đến 10 giờ đêm). Kể cả gọi support của server.


Comments