This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chương trình Offline 2 (thời gian)

Added by almost 4 years ago

Offline lần 2 của TeX tổ chức tại khoa Toán, đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh vào ngày 23 / 8 / 2009 (chủ nhật).

Offline sẽ gồm 8 bài báo cáo tiêu biểu (và các bài viết khác trong kỷ yếu) như nói ở tin. Thời lượng trung bình cho mỗi báo cáo là 25 phút (kể cả phần thảo luận). Dự kiến thời gian của buổi Offline như sau:

 1. 8h00 - 8h10: khai mạc
 2. 8h10 - 9h45: các thành viên báo cáo và thảo luận (4 bài)
 3. 9h45 - 10h00: giải lao
 4. 10h00 - 11h30: các thành viên báo cáo và thảo luận (4 bài)
 5. 11h30 - 12h00: bế mạc

Để tạo thuận lợi cho các thành viên, offline sẽ gói gọn trong một buổi. Tuy nhiên, chương trình dự kiến ở trên sẽ có thể thay đổi vào giờ chót.

Nếu có điều chưa hợp lý, mong các bạn góp ý thêm.

Về nội dung các báo cáo, mời bạn xem ở http://viettug.org/news/show/121.

Chân thành cảm ơn.

Các tin tức liên quan tới Offline2

 1. Hình ảnh: http://gx.viettug.org/zen/viettug/offline2009
 2. Bình chọn công bố Kỷ yếu Offline 2: #471 cho đến hết 30/09/2009 (xem mục lục kỷ yếu)
 3. Tường thuật
 4. Call for papers (kêu gọi viết bài)
 5. Dự kiến về thời gian tổ chức: http://viettug.org/news/show/122
 6. Dự kiến về nội dung: Offline2_contents (hay http://viettug.org/news/show/121)
 7. Thông báo tại diễn đàn khoa Toán, Đh. Tp. HCM: http://mathforums.hcmup.edu.vn/viewtopic.php?f=46&t=1136
 8. Thông báo đầu tiên: http://viettug.org/news/show/119
 9. Blog:
  1. http://viettug.org/blogs/show/244 (về số thành viên tham dự cho đến 20/7/2009)
  2. http://viettug.org/blogs/show/239 (về số thành viên tham dự)

Comments