This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

join or disjoin

that's up to you!
Added by almost 4 years ago

Xin chào!

Nếu hộp thư của bạn có tin này, thì có nghĩa là bạn là thành viên của dự án TeX tại VietTUG.org.

Kể từ 19/4/2009, bạn có thể tự đăng ký tham gia hoặc không vào dự án TeX và dự án công cộng bất kỳ khác tại VietTUG.org.

Để làm được điều này, bạn vào trang liệt kê danh sách các dự án ở http://viettug.org/projects/ và chọn "Join" hoặc "DisJoin" và làm theo các hướng dẫn. Bạn cũng có thể vào xem phần "Overview" (Tóm tắt) của dự án bất kỳ, để ý đến phần liệt kê các thành viên ở bên phải, có phần nói về quyền thành viên của bạn (Your membership); hãy chọn "Join" hoặc "DisJoin" cho phù hợp.

Việc không tham một dự án nghĩa là bạn không nhận qua email bất kỳ tin tức nào từ dự án đó.

Chào thân ái.


Comments