This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

socbay_lookup: phiên bản mới

phù, mệt quá!
Added by almost 4 years ago

Cập nhật: đã có bản mới ở trang wiki

Sóc Bay thật kỳ lạ. Trang web trước đây viết đưa ra kết quả XML, còn trang mới nhất lại đưa ra kết quả HTML. Thế là làm cho kịch bản tìm nhạc bối rối, như thông báo ở đây

Phiên bản mới 1.1.0 hoạt động tốt trên FreeBSD, tuy nhiên, trên Linux có thể phát sinh trục trặc khi dùng với sed. Lý do là sed của FreeBSD không đã lắm, không cho phép dùng \n trong phần thay thế. Phải dùng gsed, nhưng chàng này lại không có trên các bản Linux (chính xác đó là gsed, chỉ khác cái tên).

Nếu gặp trục trặc khi dùng kịch bản trên Linux, vui lòng phản hồi.

Trang wiki của kịch bản: Socbay_lookup. Tải về bản 1.1.0


Comments

Added by almost 4 years ago

Biên bản này không hoạt động trên Linux. Vì kịch bản không giải quyết được vấn đề sed :(((