This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #865

Thử nghiệm gallery

Added by icy almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 28-04-2011
Priority: Normal Due date: 28-05-2011
Assigned to: dungnguyen1254 % Done:

100%

Category: Forum - Gallery
Target version: Summer 2011
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Hi D. Anh mới mới cái gói Gallery vào (bản miễn phí), nhưng chỉ các admin mới thấy. Em tranh thủ thử nghiệm xem có phù hợp không. Được thì mở ra công cộng cho bà con xài, không thì thôi anh sẽ tìm cái khác.

History

Updated by dungnguyen1254 almost 2 years ago

  Gallery là gì vậy anh :D

  Updated by icy almost 2 years ago

   dungnguyen1254 wrote:

   Gallery là gì vậy anh :D

   À, tạo Album ảnh cho diễn đàn và các thành viên. Cái SMF Gallery nó đơn giản quá. Để anh cài lại cái khác dễ coi hơn.

   Updated by icy almost 2 years ago

   • Assigned to changed from dungnguyen1254 to icy

   TODO: cài lại cái hỗ trợ Gallery khác. SMF Gallery xấu quá :)

   Updated by icy almost 2 years ago

   • Assigned to changed from icy to dungnguyen1254
   • % Done changed from 0 to 90

   dungnguyen1254 wrote:

   Gallery là gì vậy anh :D

   Anh đã cài xong Gallery rồi. Dùng Aeva bản free (nhưng rất phê!). Việc tiếp theo là em tải hình, quản lý, cài đặt quyền và cách thức cung cấp Album cho user (không phải ai cũng tạo được album). Cần hỗ trợ gì thì nói với anh nhé.

   Updated by icy almost 2 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 90 to 100
   • Resolution set to Fixed