This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #691

Mindmanager

Added by nhom0411 almost 3 years ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 12-05-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: phuoclh % Done:

0%

Category: - Linh tinh -
Target version: Xuân 2010
Votes: 0/0

Description

Kon download chương trình Mindjet MindManager òy mà seo vào hem đc!!!

History

Updated by phuoclh almost 3 years ago

  nhom0411 wrote:

  Kon download chương trình Mindjet MindManager òy mà seo vào hem đc!!!

  Con phải cài đặt mới được. Cài đặt đi. Khoa tải về và cài đặt sử dụng được rồi đó. Rắc rối gì, con nói rõ hơn đi.

  Updated by phuoclh almost 3 years ago

   Thầy mới up lại lần nữa. Gỡ phiên bản đã cài đi rồi cài lại lần nữa. Sự cố gì phải nói rõ cho thầy biết nha.

   link nè: https://docs.google.com/leaf?id=0BzKI0vI1v0fcZTFkZWU3OGYtNGY1ZC00MDQwLWI5ZjAtMmQ5N2ZiMDkwYjU3&hl=en

   Updated by tanphu over 1 year ago

   • Status changed from New to Closed

   Updated by tanphu over 1 year ago

   • Subject changed from Toán to Mindmanager