This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #683

Xin tạo box dự án cá nhân cho hoangtran

Added by hoangtran almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 30-04-2010
Priority: Normal Due date: 09-05-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: freebox - new box
Target version: 3.0.0
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Mình muốn dời "nhà" qua đây, muốn tận dụng khả năng quản lý các "mục tiêu" cá nhân, blog và wiki ở freebox. Vậy lập một yêu cầu cho bác Kỳ

Thanks
hoangtran


Related issues

related to Dragula System - Problem #681: import bài viết từ wordpress Rejected 27-04-2010 30-04-2010
related to Dragula System - Problem #675: git support Rejected 21-04-2010 30-04-2010

History

Updated by almost 3 years ago

 • Due date set to 09-05-2010
 • Category set to freebox - new box
 • Status changed from New to Assigned
 • Target version set to 3.0.0
 • % Done changed from 0 to 10

hoangtran wrote:

Mình muốn dời "nhà" qua đây, muốn tận dụng khả năng quản lý các "mục tiêu" cá nhân, blog và wiki ở freebox. Vậy lập một yêu cầu cho bác Kỳ

Chào mừng bác đến với Freebox :)

Mình đang triển khai #681 để chuyển các bài viết cũ của bác qua định dạng ở textile ở freebox. Hết tuần tới sẽ xong.

Để tạo một box mới thì bác HT vui lòng cho mình biết identity của box. Ví dụ ViệtTUG và Freebox Core có identity lần lượt là texrocky. Bác chọn sao cho ngắn gọn, dễ nhớ :)

Updated by hoangtran almost 3 years ago

  Ý tưởng các box cho phép mọi người hợp tác tạo ra thứ có ích rất hay. Mình tính tạo nhiều box lắm :-D Nhưng tạm thời cứ tạo một cái cá nhân "hoangtran" đi. Khi có box đó rồi thì mình tạo được box con của mình không?

  Updated by almost 3 years ago

   hoangtran wrote:

   Ý tưởng các box cho phép mọi người hợp tác tạo ra thứ có ích rất hay.

   Cảm ơn bác :)

   Mình tính tạo nhiều box lắm :-D Nhưng tạm thời cứ tạo một cái cá nhân "hoangtran" đi. Khi có box đó rồi thì mình tạo được box con của mình không?

   Khi bác là manager của một box thì bác có thể tự tạo nhiều box con tùy thích. Muốn tạo ra các box khác dòng thì bác phải đặt ra yêu cầu riêng.

   Updated by almost 3 years ago

   • % Done changed from 10 to 20
   1. Mình đã tạo box: http://freebox.vn/projects/hoangtran
   2. Tài liệu cơ bản Help
   3. Chuyển blog cũ qua: #681 (chưa hoàn tất)

   Updated by hoangtran almost 3 years ago

   • Votes: 1/1

   Thanks bác. Tuy nhiên bác không cần import các blog từ wordpress qua đâu. Để mình tự copy qua :-) Mình đang tính xoá đi viết lại, đập đi làm lại. Viết dưới dạng wiki thay vì blog.

   trong box của mình thì mình có thể làm gì tuỳ thích chứ? Chẳng hạn mình đang định lập một project học tiếng anh cho mình :-D được không? Có vẻ dùng cái này để quản lý các mục tiêu trong năm rất tiện :-D

   Updated by almost 3 years ago

    hoangtran wrote:

    Thanks bác. Tuy nhiên bác không cần import các blog từ wordpress qua đâu. Để mình tự copy qua :-) Mình đang tính xoá đi viết lại, đập đi làm lại. Viết dưới dạng wiki thay vì blog.

    Do định dạng của wordpress là HTML còn ở Freebox là ở dạng Textile (xem phần Giúp đỡ), nên bác sẽ vất vả đó. Dù sao, mình cũng phải nghiên cứu #681 còn dùng nhiều dịp lắm :P

    Về wiki thì bác xem một ví dụ ở http://viettug.org/projects/tex/wiki/Page_index

    trong box của mình thì mình có thể làm gì tuỳ thích chứ? Chẳng hạn mình đang định lập một project học tiếng anh cho mình :-D được không? Có vẻ dùng cái này để quản lý các mục tiêu trong năm rất tiện :-D

    Bác có thể làm được các việc tùy thích :) Mình cũng dùng để quản lý các mục tiêu trong năm. Hiện giờ, chỉ có thiếu cái reminder nhưng mình sẽ thêm vào sau khi điều chỉnh hệ thống mail.

    Updated by almost 3 years ago

     hoangtran wrote:

     Thanks bác. Tuy nhiên bác không cần import các blog từ wordpress qua đâu. Để mình tự copy qua :-) Mình đang tính xoá đi viết lại, đập đi làm lại. Viết dưới dạng wiki thay vì blog.

     trong box của mình thì mình có thể làm gì tuỳ thích chứ? Chẳng hạn mình đang định lập một project học tiếng anh cho mình :-D được không? Có vẻ dùng cái này để quản lý các mục tiêu trong năm rất tiện :-D

     1. Khi bác mới tạo các dự án, thì nó ở chế độ riêng tư, và khách không thể xem được. Bác có thể điều chỉnh cho hợp lý
     2. Đối với các bài viết wiki, thường nó không tự động phát sinh sự kiện (rss, hoặc email)
     3. Các bài viết wiki có thể nạp vào các bài blog. Ví dụ sau đây là mã để nạp bài foobar của box rocky
     This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
     All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
     If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

     Updated by almost 3 years ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • % Done changed from 20 to 100
     • Resolution set to Fixed