This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #662

MindManager

Added by phuoclh almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Assigned Start Date: 07-04-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: phuoclh % Done:

0%

Category: - Linh tinh -
Target version: Xuân 2010
Votes: 0/0

Description

Tạm để trong vấn đề này, sẽ chuyển qua mục khác vào tuần sau.

History

Updated by almost 3 years ago

 • Category set to - Linh tinh -
 • Status changed from New to Assigned
 • Target version set to Xuân 2010

Updated by phuoclh almost 3 years ago

  phuoclh wrote:

  https://docs.google.com/uc?id=0BzKI0vI1v0fcYTU1NTAyZjktNzEzNC00ZWI3LTg5NjYtZGRiYTJmODA1OGY2&export=download&hl=en

  Để sử dụng chương trình này đa số dùng 2 phím enter và insert để tạo ra các nhánh chính, nhánh con,...
  Dùng phím phải chuột và những nút lệnh trên thanh menu để định dạng và khai thác thêm
  Tại mỗi chủ đề (topic) nhấn tổ hợp phím Ctrl-T để tạo nội dung.

  Nội dung toán học được thực hiện bên MS word bằng cách tạo một textbox rồi dùng mathtype gõ công thức toán và những nội dung khác trong textbox đó. Sau đó, copy textbox và chép vào phần nội dung.

  Có khó khăn thì hỏi thầy liền.