This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #608

Hosting cho saigonlug

Added by about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 24-02-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: konqueror112 % Done:

100%

Category: Hosting
Target version: 2010
Votes: 1/1

Description

Để biết được nên làm thế nào đối với hosting cho saigonlug nằm trên server của NhanCorp thì trước tiên phải xem tình trạng server đó thế nào, có đủ đồ nghề để setup và có quyền setup mới không. Cái này nói cho ý kiến cũng không biết cho sao vì mình có quyền gì trên đó đâu, chưa dòm thấy nó ra sao.
Nếu được thì anh Tuấn ưu đãi sglug một account với chroot jail chạy riêng thì tuyệt :).


Related issues

related to SaigonLUG's Tracker - Problem #600: Prepare the new server Closed 03-02-2010 28-02-2010
related to SaigonLUG's Tracker - Problem #456: Site plan Closed 10-08-2009

History

Updated by about 3 years ago

  • Category changed from Bulletin to Hosting
  • Status changed from New to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed

moved to #600