This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #578

google friend connect

Added by about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 16-01-2010
Priority: High Due date: 31-01-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: redmine: feature
Target version: 3.0.0 Estimated time: 36.00 hours
Resolution: Fixed
Votes: 3/3

Description


Related issues

related to Dragula System - Problem #488: Facebook login Rejected 24-09-2009
related to Dragula System - Problem #598: gfc ui enhanced Closed 31-01-2010 31-03-2010
related to Dragula System - Problem #553: draft invitation Rejected 31-12-2009
precedes Dragula System - Problem #572: tin nhắn riêng tư (mailbox) Rejected 01-02-2010 01-02-2010

History

Updated by about 3 years ago

 • Priority changed from Normal to High
 • % Done changed from 0 to 10

Updated by about 3 years ago

 • % Done changed from 10 to 30

{{{}}}
Hôm nay đạt một bước tiến rất lớn trong việc sử dụng RPC, sau gần 2 ngày vất vả. Lý do rất ngớ ngẩn là sai consumer_key. Do quá chán nản mà tình cờ vào lại http://www.google.com/friendconnect/ để điều chỉnh thì phát hiện ra sai sót. Về thực tế, consumer_key không sai khác bao nhiêu so với site_id.

Bước tiếp theo là phần tích hợp tài khoản. Do GFC không hỗ trợ message nên sẽ có nhiều khó khăn...

Updated by about 3 years ago

 • % Done changed from 30 to 70

Updated by about 3 years ago

  {{{}}}

  Hôm nay và khi tối điên tiết vì trục trặc... Cuối cùng phát hiện ra, sau khi làm một ứng dụng rails sạch sẽ: rằng các gems đã không được nạp đúng do sai đường dẫn

  Updated by about 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 70 to 100
  • Resolution set to Fixed