This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bug #570

không chuyển (join) action qua :plugins

Added by about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 09-01-2010
Priority: Normal Due date: 28-02-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: redmine: feature
Target version: 3.0.0
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Không thể chuyển join action từ MyController qua :plugins, vì khi đó sẽ phát sinh lỗi với i18n. Biện pháp chữa cháy hiện thời là vẫn giữ action này bên trong phần gốc của ứng dụng.


Related issues

related to Dragula System - Problem #341: join/dis-join action Rejected 18-03-2009 31-01-2010
related to Dragula System - Bug #564: hook cho redmine_vote gặp lỗi Rejected 07-01-2010
related to Dragula System - Bug #573: event trong redmine_blogs/app/views/mailer Rejected 09-01-2010

History

Updated by about 3 years ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to Fixed

{{{}}}

Fixed in local repo#680.

Như thấy dưới đây, controller được nhân bản trong redmine_icy chứ không dùng phép mở rộng như trong icy_join. Đây chính là sự khác biệt, học được trong quá trình phát triển cho redmine_vote.

Quá trình tải mã nguồn lên server, thiếu tập tin mới tạo ra Adding nên sinh ra lỗi cực kỳ khó hiểu. Sau đó phải chỉnh lại kịch bản tải lên make_upload_script.sh (cho phép ra cảnh báo khi phát hiện có tập tin ruby được thêm vào nhưng chưa có trong repo).

Sending    trunk/app/controllers/my_controller.rb
Adding     trunk/vendor/plugins/redmine_icy/app/controllers/my_controller.rb
Sending    trunk/vendor/plugins/redmine_icy/app/views/my/join.rhtml
Sending    trunk/vendor/plugins/redmine_icy/init.rb
Deleting    trunk/vendor/plugins/redmine_icy/lib/icy_join.rb