This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #529

bình chọn: hình thức của tạp chí (default: điện tử)

Added by over 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Assigned Start Date: 01-12-2009
Priority: Normal Due date: 07-12-2009
Assigned to: konqueror112 % Done:

0%

Category: Bulletin
Target version: 2009
Votes: 1/3

Description

Nội dung: xác định hình thức ra mắt của tạp chí trong giai đoạn đầu (bản điện tử hoặc bản in hoặc cả hai). Bình chọn này chỉ có tác dụng sau khi kết thúc bình chọn #528.

Cách bình chọn: Mặc định bình chọn này lấy giá trị điện tử. Nếu đồng ý với phương án này thì mọi người chọn mũi tên màu xanh, còn phản đối thì chọn mũi tên màu đỏ. Nếu chọn cả hai thì vui lòng ghi ý kiến bằng cách chọn Cập nhật rồi nhập vào thông tin.

Ý kiến của mình: Dù chuẩn bị cho bản điện tử hoặc bản in thì cũng gần giống nhau về cách chuẩn bị hoặc viết bài, chỉ khác ở khâu phát hành. Nếu được sự hỗ trợ từ thầy Sơn, việc chuyển từ bản PDF qua bản in là việc rất đơn giản (tất nhiên, trừ khi thầy Sơn không yêu cầu mọi người xài TeX:D).

Và hình thức thế nào thì việc marketing là rất quan trọng (trao đổi sau). Phần biên tập thì ban đầu mọi người sẽ tự tiến hành.


Related issues

follows SaigonLUG's Tracker - Problem #528: bình chọn: lập tạp chí về Linux Assigned 24-11-2009 30-11-2009

History

Updated by over 3 years ago

  • Category set to Bulletin

Updated by over 3 years ago

    Ghi chú: đã có hai bình chọn, một cộng (bản điện tử) và một trừ (bản in), nên hiện giờ kết quả bình chọn là 0/2