This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #348

Cài đặt WLAN bcm4310 cho máy Icy

Added by about 4 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 21-03-2009
Priority: High Due date: 30-04-2009
Assigned to: - % Done:

100%

Category: Hardware driver
Target version: 2009 Estimated time: 24.00 hours
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Cài đặt hỗ trợ mạng không dây (wlan, bcm4310 usb controller), cho máy Icy. Quá vất vả với anh chàng này rồi, như nói ở blog


Related issues

related to FreeSoft - Problem #355: báo lỗi về bcm4310 Rejected 23-03-2009 31-03-2009
related to FreeSoft - Problem #345: Cài đặt hỗ trợ âm thanh CQ40-401 Closed 19-03-2009 31-03-2009

History

Updated by about 4 years ago

  Muốn tiếp tục, có thể chỉ còn nước cài windows 64bit lên mấy, rồi tách ra bộ driver? :(

  Updated by about 4 years ago

   Xem http://forums.freebsd.org/showthread.php?t=2951

   Theo lời khuyên của richardplparadox, dùng thử lspci thì kết quả là

   09:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g (rev 01)
   

   Thật là hết biết luôn. Thông tin của pciconf có phần sai lệch :P

   Updated by about 4 years ago

    Dùng lspci -nn thì thấy là chipset id của cả hai chương trình đều cho giống nhau là 14e4:4315

    09:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g [14e4:4315] (rev 01)
    0a:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
    

    Updated by about 4 years ago

    • % Done changed from 0 to 90
    • cài lại máy ở kiến trúc i386
    • biên dịch module và ndis đã hoạt động tốt, tuy nhiên, còn vài trục trặc, chưa có access point để thử xem thế nào

    Updated by almost 4 years ago

     Hôm nay ở Vietubes đã thử nghiệm thành công kết nối Wireless. Điều may mắn là việc kết nối này quá đơn giản (do cài đặt của Vietubes). Lưu ý là ở chế độ acpi=off. Cần phải kiểm tra với acpi.

     Hôm nay cũng thấy kỳ lạ: bin hết nhanh kinh khủng, chỉ trong vòng 28 phút mà bin tụt từ 49% về 0%. Kết quả là phải dùng frenzy để kiểm tra các phân vùng lại.

     Updated by almost 4 years ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • % Done changed from 90 to 100
     • Resolution set to Fixed

     ndis0 làm việc tốt với acpi. Phiền toái hiện giờ là chưa tự động dò tìm và thiết lập kết nối được.

     Updated by almost 4 years ago

     • Status changed from Closed to Reopened
     • % Done changed from 100 to 0
     • Resolution deleted (Fixed)

     Lỗi: không dò ra các AP khi chạy ifconfig ndis0 list scan. Tuy nhiên, sau khi thiết lập đúng SSID, ví dụ ssid=Nokia_Ovi, thì việc dùng dhclient ndis0 lại có kết quả. Chịu thôi!

     Updated by almost 4 years ago

      Việc dùng ssid=VienXuassid=Vienxua là hoàn toàn khác nhau (hôm nay cà phê Viễn Xưa với lão Diệu)

      Updated by almost 4 years ago

      • Status changed from Reopened to Closed
      • % Done changed from 0 to 100
      • Resolution set to Fixed