This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Làm thê nào để xắp xếp tài liệu tham khảo thứ tự abc theo tên tác giả

Added by thelight over 1 year ago

Mình gõ tài liệu tham khảo trong môi trường bibliography,
bây h mình muốn sau khi biên dịch, file PDF xắp xếp tài liệu thao khảo theo thứ tự abc theo vần tác giả.
Mọi người chỉ dùm mình với.


Replies (1)

RE: Làm thê nào để xắp xếp tài liệu tham khảo thứ tự abc theo tên tác giả - Added by icy over 1 year ago

thelight wrote:

Mình gõ tài liệu tham khảo trong môi trường bibliography, bây h mình muốn sau khi biên dịch, file PDF xắp xếp tài liệu thao khảo theo thứ tự abc theo vần tác giả. Mọi người chỉ dùm mình với.

Nếu bạn gõ trực tiếp vào môi trường bibliography thì TeX không tự sắp được. Bạn phải dùng makeindex khá rắc rối. Bạn có thể cung cấp nôi dung môi trường bibliography cho mình chứ? Nếu cảm thấy rắc rối thì gửi vào email cho mình, help @ viettug // org.

(1-1/1)