This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Xung đột giữa gói pgf và tikz

Added by hptnhlandaiky about 2 years ago

Mình phải cài máy lại nên cũng phải cài TeX lại. Có file cũ đem ra dịch thì bị báo lỗi là pgf và tikz bị xung đột. Loay hoay mãi mà không chữa được. Không biết có bác nào đã bị lỗi thế này và khắc phục được.

log.txt - file tex dich (99.3 kB)

vbiloi.tex (4.2 kB)


Replies (1)

RE: Xung đột giữa gói pgf và tikz - Added by icy about 2 years ago

hptnhlandaiky wrote:

Mình phải cài máy lại nên cũng phải cài TeX lại. Có file cũ đem ra dịch thì bị báo lỗi là pgf và tikz bị xung đột. Loay hoay mãi mà không chữa được. Không biết có bác nào đã bị lỗi thế này và khắc phục được.

Gói tkz-berge đã nạp gói tikz rồi nên bạn có thể bỏ đi dòng nạp gói tikz. Bạn thử lại xem nhé. Chúc thành công!

(1-1/1)