This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chú ý trước khi đặt câu hỏi mới

Added by over 4 years ago

Là người sử dụng TeX đang cần sự giúp đỡ, vui lòng chú ý

  1. Sử dụng bộ máy tìm kiếm của hệ thống trước khi đặt câu hỏi;
  2. Đọc qua các quy định của ViệtTUGcách đặt câu hỏi thông minh trước khi gửi câu hỏi mới;
  3. Nên Tạo vấn đề mới thay vì đặt câu hỏi ở diễn đàn. Xem hướng dẫn chi tiết về cách hoạt động của ViệtTUG.

Replies (1)

RE: Chú ý trước khi đặt câu hỏi mới - Added by about 4 years ago

Em đã hiểu rồi ạ!

(1-1/1)