This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

cho em hoi goi den lam mot cai so do hay cau truc trong texmaker

Added by over 4 years ago

cho em hoi goi den lam mot cai so do hay cau truc trong texmaker


Replies (5)

RE: cho em hoi goi den lam mot cai so do hay cau truc trong texmaker - Added by over 4 years ago

Bạn muốn có sơ đồ như thế nào? Có rát nhiều kiểu sơ đồ và cấu trúc. Mô tả kỹ thì mình sẽ giúp được.

Good luck

RE: cho em hoi goi den lam mot cai so do hay cau truc trong texmaker - Added by over 4 years ago

sơ đồ loại cây có các con nhỏ. thanks thầy kỳ anh

RE: cho em hoi goi den lam mot cai so do hay cau truc trong texmaker - Added by over 4 years ago

Nếu không cần công thức toán thì thử VUE. Với công thức Toán thì để /me ngủ một giấc đã. Chờ các mod khác trả lời vậy

RE: cho em hoi goi den lam mot cai so do hay cau truc trong texmaker - Added by over 4 years ago

the co the cho em code do de em tu mo duoc khong a vi em chua biet gi ve VUE ca. ma thy oi http://kyanh.zapto.org:9999/viettug/class14
sao mo khong duoc.
chuc thay ngu ngon

(1-5/5)