This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Hệ điều hành Vista + miktex + Texnicenter

Added by pkl about 3 years ago

Bạn tôi dùng máy tính xách tay với hệ điều hành Vista. Tôi đã cài Miktex 2.8 và trình soạn thảo Texnicenter bản mới nhất có hỗ trợ tiếng Việt (bản alpha, tôi đã cài đặt và sử dụng thành công trên hệ điều hành window xp) tuy nhiên soạn thảo với tiếng việt thì không được, nếu dùng tiếng anh hoặc chữ không dấu thì biên dịch bình thường. Vậy xin nhờ diễn đàn giúp tôi cách khắc phục. Chân thành cảm ơn.


Replies (1)

RE: Hệ điều hành Vista + miktex + Texnicenter - Added by about 3 years ago

Hệ điều hành Vista ... rất hiếm (ở chỗ mình) nên bạn vui lòng chờ đến ngày mốt (13/02/2010), mình sẽ kiểm tra trực tiếp trên các máy dùng hệ này để có thể giúp đỡ bạn.

Chúc may mắn!

(1-1/1)