This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Trang trí cho 1 quyển sách

Added by pkl about 3 years ago

Tôi đang viết 1 tiểu luân dưới dang book và gặp phải 2 vấn đề nan giải, nhờ mọi người giúp đỡ.

1. Theo mặc định lệnh \tableofcontents sẽ tạo trang mục lục dưới dạng chapter, section, subsection,... ứng với số trang, tức là dạng 1.1.2 Định lý..........trang 3. Vậy khi đánh số định lý dưới dạng: Đinh lý 1.1.1, định lý 1.1.2,... và tôi muốn trang mục lục thể hiện cụ thể những Định lý 1.1.2.........trang 3 thì phải làm như thế nào?

2. Với câu trúc

\newpage\input loimodau
\newpage\input {chuong1}
\newpage\input {chuong2}

thì khi bắt đầu một chương, theo mặc định là chương số rồi xuống dòng là Tiêu đề của chương, cụ thể:

Chương 1
TOÁN TỬ CHIẾU

Vậy có cách nào để thể hiện dạng: Chương 1 TOÁN TỬ CHIẾU không? (tức là chương số và tiêu đề của chương nằm trên 1 dòng)


Replies (10)

RE: Trang trí cho 1 quyển sách - Added by about 3 years ago

 1. Đối với câu hỏi đầu tiên:
  1. Việc sử dụng các lệnh tạo Mục, Chương để in ra định lý trong kết quả \tableofcontents là không hợp lý.
  2. Nên chuyển qua sử dụng gói ntheorem có tài liệu tiếng Việt ở trang tải về, và sau đó dùng lệnh để liệt kê các định lý ra một trang riêng (tài liệu có các ví dụ về điều này). Khi dùng gói ntheorem thì lưu ý xung đột của nó với gói hyperref.
  3. Nếu bắt buộc dùng Định lý như cách bạn đề cập, kết quả sẽ không đẹp lắm, tuy nhiên, có thể chữa cháy như sau
   1. Sử dùng \section*{Định lý 1.1.2}
   2. Dùng \adcontentsline{toc}{section}{Định lý 1.1.2} ngay sau lệnh \section ở trên
 2. Đối với câu hỏi còn lại, để mình tìm lại code (có bạn nào sẵn có giúp một tay đi!). Ý tưởng là dùng gói titletoc.

RE: Trang trí cho 1 quyển sách - Added by pkl about 3 years ago

Cảm ơn anh, chị, bạn "z" đã hướng dẫn, tôi tải về gói ntheorem và cách sử dụng, tuy nhiên lại gặp phải rắc rối như sau:
Tôi khai báo \usepackage[amsmath,hyperref]{ntheorem} và sử dụng: \addtotheoremfile[theorem] thì khi biên dịch bằng Texnicenter nó báo lỗi:

Package ntheorem error:Theorem style plain already defined
% ở dòng
{\item[\hskip\labelsep \[email protected] ##1\ ##2\ (##3)\[email protected]]}

trong file ntheorem.sty và các lỗi thiếu dấu "{", mặc dù trước khi chưa làm theo khai báo và dùng dòng lệnh như trên thì trong quá trình biên dịch không có lỗi gì cả. Có lẻ do tôi chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nên...làm phiền "z" và mọi người lần nữa. Thanks.

RE: Trang trí cho 1 quyển sách - Added by about 3 years ago

Khi dùng ntheorem thì lưu ý

 1. Không nạp gói amsthm (vì sẽ xung đột); nếu bắt buộc dùng, hoặc phải sử dụng tùy chọn thích hợp để đảm bảo tương thích (xem tài liệu)
 2. Không nên nạp gói hyperref (vẫn chưa thấy cách giải quyết xung đột giữa ntheorem và hyperref)

Một ví dụ đơn giản của ntheorem như sau đây

% ...

\usepackage{ntheorem}

\theoremstyle{plain}
\theorembodyfont{\normalfont\itshape}
\theoremheaderfont{\normalfont\bfseries}
\theoremseparator{:}
\newtheorem{mytheo}{Định lý}% [chapter]

\begin{document}

\begin{mytheo}
% định lý của tôi
\end{mytheo}

% ...

RE: Trang trí cho 1 quyển sách - Added by about 3 years ago

pkl wrote:

thì khi bắt đầu một chương, theo mặc định là chương số rồi xuống dòng là Tiêu đề của chương, cụ thể:

Vậy có cách nào để thể hiện dạng: Chương 1 TOÁN TỬ CHIẾU không? (tức là chương số và tiêu đề của chương nằm trên 1 dòng)

Mình đã kiểm tra lại. Không hiểu bằng cách nào mà bạn thu được chương, mục,.. và bảng mục lục? Cách dùng đúng là như sau đây, khi đó trong kết quả sẽ có chung một dòng như bạn yêu cầu:

\documentclass{report}

% \usepackage{vntex} % dùng tiếng Việt, gói vnTeX 3.1.9

\begin{document}

\tableofcontents

\chapter{test}
 \section{test}
 \section{test}
 \section{test}
 \section{test}

\chapter{test}
 \section{test}
 \section{test}
 \section{test}
 \section{test}
\end{document}

RE: Trang trí cho 1 quyển sách - Added by pkl about 3 years ago

Mình dùng như thế này nè:

% nếu nội dung nhiều vui lòng gửi tập tin đính kèm...

Có lẻ anh "z" đã hiểu nhầm câu hỏi số 2, với cách làm như trên thì ở Mục lục vẫn thể hiện là Chương 1 Toán tử chiếu (cùng trên 1 dòng) nhưng trong phần nội dung ở đầu trang của chương 1 nó thể hiện là

Chương 1
Toán tử chiếu

Rất cảm ơn anh "z" đã nhiệt tình giúp đỡ nhưng do tôi mới làm quen với Tex nên có nhiều bỡ ngỡ và còn "lơ mơ" lắm, đoạn code trên tôi download ở chỗ thầy Điển về rồi làm
lại, hihi, sẽ cố gằng nghiên cứu kỹ hơn trong thời gian sắp tới.

RE: Trang trí cho 1 quyển sách - Added by about 3 years ago

 1. Mình đã nói rồi, bạn bỏ đi việc dùng gói amsthm (trong dòng đầu tiên sử dụng \usepackage)
 2. Mình hiểu nhầm câu hỏi của bạn. Vấn đề có thể giải quyết được nhờ gói titlesec. Tài liệu:
  1. Ví dụ có ở Titlesec_ex200 (nhưng không phải đúng với yêu cầu của bạn)
  2. http://download.viettug.org/?files=titlesec (có ví dụ tiếng Việt)
  3. ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/CTAN//macros/latex/contrib/titlesec/titlesec.pdf
 3. Nếu bạn chép mã chỗ nguời nào thì tốt nhất đi hỏi trực tiếp họ. Mình nghĩ mình không có thời gian để ... sửa sai cho người khác :))

RE: Trang trí cho 1 quyển sách - Added by pkl about 3 years ago

z wrote:

 1. Nếu bạn chép mã chỗ nguời nào thì tốt nhất đi hỏi trực tiếp họ. Mình nghĩ mình không có thời gian để ... sửa sai cho người khác :))

Chân thành cảm ơn anh "z" về những giúp đỡ trên, có lẻ tôi làm mất nhiều thì giờ của anh, tuy nhiên vì tôi thấy ở Viettug hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc một cách nhanh chóng và nhiệt tình nên tôi mới hỏi hơi nhiều như vậy (thông cảm, do mới làm quen tex mà) với lại ở viettug là một diễn đàn nên với một câu hỏi thì có nhiều khả năng được giải đáp hơn và có lẻ có nhiều cách giải đáp thông minh hơn. Và file tôi tải về của thầy Điển không có gì sai, chỉ có điều do tôi tự làm khó tôi bằng cách đặt ra 2 yêu cầu đã nói ở trên nên mới rắc rối như vậy, và trước khi hỏi tôi cũng đã "mày mò" nhưng cuối cùng phải nhờ đến diễn đàn, nhờ thế mà tôi biết thêm gói

ntheorem

, đó cũng là một kiến thức tôi đã học được, cho nên anh "z" yên tâm là thời gian anh sửa lỗi cho tôi ở trên chính là thời gian tôi học thêm 1 ít về Tex, hy vọng sau này tôi sẽ vững vàng hơn và có thể giúp đỡ lại cho những người mới bắt đầu giống như tôi. Cảm ơn anh rất nhiều.

RE: Trang trí cho 1 quyển sách - Added by about 3 years ago

Nếu pkl đặt ra yêu cầu thôi, và sử dụng một giải pháp nào đó từ diễn đàn thì sẽ lẹ hơn là... đi chép mã của người khác về rồi chỉnh cho nó đẹp hơn. Điều không nên làm là cứ dùng mà chẳng hiểu, về lâu dài chẳng học được điều gì mà lại rối tung cả lên. Đặc biệt là với những mà nguồn không theo phong cách LaTeX, viết theo kiểu hack code và thiếu chú thích bình luận, chỉ có tác dụng trước mắt mà mang cái hại về lâu dài.

Một số khác thì không chịu đọc tài liệu. Mình và nhiều người khác đã bỏ nhiều thời gian dịch ra tiếng Việt, một ai đó đọc bảo "khó hiểu", nhưng cũng không nói là "khó hiểu ở đâu", cần giải thích thêm chỗ nào. Góp ý tiêu cực là vậy :)

Về phương pháp tiếp cận TeX, nhiều người đã sai theo cách như vậy. Đây là ý cá nhân mình. Nhưng cũng là bài học sau 5 năm giúp đỡ những người dùng TeX Việt Nam.

RE: Trang trí cho 1 quyển sách - Added by pkl about 3 years ago

Hi, anh "z" nói rất chí lý, đúng là lấy cái người khác về chỉnh sửa thì mau lẹ và có tính nhất thời, còn học căn bản ngay từ đầu xem như có vẻ lâu (do tính nôn nóng) nhưng thực ra sau này lại vững vàng và nhanh chóng hơn, cũng giống như xem phim kiếm hiệp, một đệ tử mới nhập môn bao giờ cũng muốn học chiêu thức trước và cố gắng học cho nhiều chiêu thức (do hiểu nhầm học nhiều chiêu thức sẽ mau thành danh hơn) nhưng thực tế ông thầy lại đi dạy nội công trước,nếu đệ tử nghe lời thầy chịu khó rèn luyện nội công thì sau này học chiêu thức sẽ nhanh chóng hơn và đến một lúc "vô chiêu" thắng "hữu chiêu", hihi, tôi cũng muốn như thế nhưng vì thời gian làm tiểu luận rất gấp nên đành học vài "chiêu thức" trước nhưng vẫn quyết tâm học "nội công". Hơi bị lạc đề thì phải. Hihi. Chúc anh dồi dào sức khỏe để giúp được nhiều người hơn nữa. Anh có thể đóng chủ đề tại đây.

RE: Trang trí cho 1 quyển sách - Added by about 3 years ago

Cảm ơn pkl. Nghe cái mùi kiếm hiệp là mê rồi :)

Tóm lại thì pkl phải giải quyết được hai vụ sau

 1. Về định lý và liệt kê các định lý thì dùng ntheorem, nhớ bỏ đi cách nạp gói amsmthm
 2. Về đề mục, chương: thì xem ví dụ trong các tài liệu của titlesec mình đưa ra
  1. Việc để đề mục cùng hàng với Chương sẽ phát sinh trục trặc với các tiêu đề dài, nên hạn chế cách dùng này
  2. Nếu phải làm vậy, thì từ ví dụ Titlesec_ex200 có thể cải biên như sau đây (tự chỉnh lại nhé)
\titleformat{\chapter}[display]
 {}
 {}
 {0pt}
 {\bfseries
  \large
  \chaptername\space
  \thechapter\space
  \Huge
 }

(1-10/10)