This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl

Added by over 3 years ago

Bạn nào có tài liệu hướng dẫn cặn kẽ về ps-eucl không. Mình đang cần. Cảm ơn.


Replies (9)

RE: Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl - Added by anhhk over 3 years ago

devastator wrote:

Bạn nào có tài liệu hướng dẫn cặn kẽ về ps-eucl không. Mình đang cần. Cảm ơn.

Bạn tham khảo tài liệu tiếng Anh của gói chưa? Có ở đây: http://tug.ctan.org/tex-archive/graphics/pstricks/contrib/pst-eucl/euclide_english.pdf

RE: Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl - Added by over 3 years ago

Cho mình hỏi là sao mình vẽ hình trong môi trường picture bằng lệnh \put(0,1.5){\line(8,-3){5}} thì miktex lại báo lỗi "Bad \line or \vector argument".

RE: Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl - Added by anhhk over 3 years ago

devastator wrote:

Cho mình hỏi là sao mình vẽ hình trong môi trường picture bằng lệnh put(0,1.5){line(8,-3){5}} thì miktex lại báo lỗi "Bad line or ector argument".

Bạn có thể cho mình biết nội dung mã nguồn của bạn không (càng nhiều càng tốt)?

RE: Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl - Added by over 3 years ago

Hình như trong môi trường picture tọa độ của vectơ chỉ phương chỉ giới hạn trong đoạn [-6,6] thì phải. Không biết có cách nào để bỏ qua giới hạn đó không nhỉ?

RE: Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl - Added by anhhk over 3 years ago

Giới hạn đó tùy thuộc vào cách bạn đặt các đơn vị. Mình nghĩ bạn cần coi các tài liệu cơ bản về pstricks trước khi coi về pst-eucl.

RE: Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl - Added by over 3 years ago

Cảm ơn bạn. Ý của mình là vẽ trong môi trường picture của latex chứ không dùng đến gói pstricks.

RE: Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl - Added by anhhk over 3 years ago

devastator wrote:

Cảm ơn bạn. Ý của mình là vẽ trong môi trường picture của latex chứ không dùng đến gói pstricks.

:) Môi trường picture sẽ rất khó dùng. Bạn hãy kiếm các chương trình vẽ hình có khả năng xuất ra các lệnh của môi trường picture sẽ hay hơn. Ví dụ là LaTeXpix. (Một tài liệu khá cũ có ở http://download.viettug.org/?file=LaTeXPiX_vietnamese.pdf). Ngoài LaTeXpix còn nhiều chương trình vẽ hình khác.

RE: Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl - Added by vanchutr about 3 years ago

Tôi đã viết một số ví dụ và đã gói trong gói sau.

Nếu bạn nào cần có thể dùng. Xin nhớ: Nên đọc file nguồn (.tex). Dịch thử xem có thu được kết quả như giới thiệu hay không.

Khi xả nén gói kèm theo bạn sẽ thấy một script dpstrick dùng để dịch file lenh_eucl.tex. Nếu bạn nào dùng Windows thì chuyển sang file .bat để dịch, hay nếu dùng TeXMaker thì tùy biến mà dịch

RE: Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl - Added by about 3 years ago

{{{allow vanchutr}}}

Cảm ơn thầy Chú.

Kính chúc thầy sức khỏe. Em sẽ liên lạc lại với thầy sau nhé!

(1-9/9)