This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

đặt số công thức theo yêu cầu

Added by taodan over 3 years ago

Chào cả nhà,

Mình có một thắc mắc như sau:

Mình có phương trình chẳng hạn như $x^2 + y^2 = 4$ muốn đánh nhãn là (E.1). Và các phương trình theo sau sẽ được đánh nhãn là (E.2), (E.3),...

Vậy mình phải chỉnh như thế nào?


Replies (3)

RE: đặt số công thức theo yêu cầu - Added by over 3 years ago

Trước khi trả lời, mình muốn biết thêm vài thông tin:

  1. chữ E xuất phát từ đâu?
  2. các phương trình khác đánh số thế nào?
  3. chỉ một phần của tài liệu sử dụng cách đánh số như bạn yêu cầu?

Câu trả lời của bạn sẽ giúp mình hướng dẫn tốt hơn.

RE: đặt số công thức theo yêu cầu - Added by taodan over 3 years ago

Gửi anh corolla:

Chữ E có thể xuất hiện trong hai tình huống sau:

1. Nếu chương đó là phần Appendix chẳng hạn thì công thức sẽ được đánh số bắt đầu là (E.1) trở đi, và như vậy chữ E sẽ xuất hiện trong toàn phần Appendix khi có yêu cầu đánh số công thức;

2. Thứ hai chữ E có thể xuất hiện một phần trong một chương nào đó. Chẳng hạn các công thức được đánh số bắt đầu bằng chữ E sẽ liên quan đến một vấn đề nào đó, ví dụ nói về tính hiệu quả (Efficiency) thì công thức được đánh số bắt đầu bằng chữ E.

Cảm ơn anh.

RE: đặt số công thức theo yêu cầu - Added by over 3 years ago

Bạn dùng \numberwithin như trình bày trong Mục 4.11 của tài liệu amsldoc (tải về bản số 859). Đối với phần phụ lục, các chương của nó được tự động chuyển qua chữ cái A, B,... nên bạn chỉ cần dùng \numberwithin{equation}{chapter} là đủ (hoặc within... {section}).

Trường hợp còn lại, nếu cả một phần, mục dùng kiểu đánh số E.??? thì bạn vẫn có thể dùng \numberwithin. Nếu chỉ ở một số nơi thì nên dùng \tag (cũng xem trong tài liệu đã chỉ). Trường hợp tệ nhất, bạn phải định nghĩa bộ đếm riêng và dùng \numberwithin{equation}{your-counter}.

Lời khuyên là đối với tài liệu cỡ report trở xuống, để cho việc tìm các phương trình được dễ dàng, bạn nên giữ các số phương trình liên tục, ví dụ 1, 2, 3, E4, E5, E6, 7, 8, chứ không nên tách ra 1, 2, 3, 4, E1, E2, E3, 5, 6.

(1-3/3)